Zdalna Szkoła

W dniu 24.04.2020 r. gmina podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego wspomagający zdalne nauczanie w okresie pandemii. Gmina Baranowo uzyskała grant w wysokości 60000 zł. Pieniądze w całości zostały przeznaczone na zakup 50 laptopów.

Sprzęt zastał rozdysponowany pomiędzy szkoły podstawowe działające na terenie gminy. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkół z przeznaczeniem na wykorzystanie w procesie edukacyjnym.