Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo pod adresem: www.bip.baranowo.pl