Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli mieści się w budynku Urzędu Gminy Baranowo

Adres:
Rynek 7
06-320 Baranowo
Tel: 029 7616562

Kierownik: Kazimierz Rzewnicki

Pracownicy:
Zofia Bączek - główna księgowa
Bożena Koszykowska - specjalista ds. kadr
Jadwiga Abramczyk - specjalista ds. księgowych
Adam Orzoł- kierowca autobusu szkolnego
Mieczysław Symołon - kierowca 3/4 etatu

ZOSiP w Baranowie prowadzi obsługę Finansowo-księgową i administracyjną niżej wymienionych jednostek oświatowych:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie,
  2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach,
  3. Gminne Przedszkole w Baranowie.

Zdalna Szkoła

W dniu 24.04.2020 r. gmina podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego wspomagający zdalne nauczanie w okresie pandemii. Gmina Baranowo uzyskała grant w wysokości 60000 zł. Pieniądze w całości zostały przeznaczone na zakup 50 laptopów.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2020r. do 15 września 2020r. można składać w  Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 830  - 1530  (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb  społecznych, którzy mogą składać wnioski do 15 października 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo pod adresem: www.bip.baranowo.pl

Początek strony