1. Ośrodek Onkologiczny
  2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  3. Blok Operacyjny

Dodatkowa