• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce
  1. Ośrodek Onkologiczny
  2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  3. Blok Operacyjny

Dodatkowa

  • Opieka długoterminowa
  • Współpraca z GOPS