1. Pielęgniarstwo Ratunkowe
 2. Pielęgniarstwo Anestezjologii i Intensywnej Opieki
 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG
 3. Szczepienia Ochronne
 4. Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 5. Leczenie ran
 1. Kaniulacja żył obwodowych i terapia płynami infuzyjnymi
 2. Przepłukiwanie, pielęgnacja dostępu naczyniowego
 1. Stop ekspozycjom zawodowym piel. I poł.
 2. Stosowanie p/ciał anty HER2 w praktyce
 3. Epidemiologia nowotworów na Mazowszu
 4. Podstawy prawne i zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez piel. I poł.