•    Pobieranie krwi – czwartki od 8:00 do 10:00 ( w miarę możliwości pacjent na czczo)
•    zdejmowanie szwów
•    zmiany opatrunków
•    szczepienia ochronne np. przeciw grypie ( odpłatnie)
•    konsultacje kardiologiczne ( dr Dariusz Noll – specjalista kardiolog)  – 24 h monitorowanie RR Holter
•    prosimy o dostarczanie do lekarza rodzinnego: wypisów z pobytów szpitalnych, zaświadczeń z konsultacji specjalistycznych (kardiologicznych, laryngologicznych, dermatologicznych itp.) celem utrzymania lub wdrożenia zaleconego leczenia

UWAGA: Każdy pacjent ma prawo wyboru lekarza rodzinnego i jego zmiany  3 razy w roku kalendarzowym bezpłatnie !!!
Tel. do Rzecznika Praw Pacjenta -  800 190 590