Henryk Toryfter  Wójt Gminy
  Henryk Toryfter

  Rynek 7
  06-320 Baranowo
  tel. 029 7613776 660796555
  nr pokoju: 21

Biografia

 1. Nazwisko i imię: TORYFTER Henryk.
 2. Data i miejsce urodzenia : 24.09.1960r. w Baranowie.
 3. Adres zamieszkania: 06-320 Baranowo ul. Krzywa 10, woj. Mazowieckie
 4. Adres do korespondencji: j w.
 5. Telefon : praca (29) 7613776, kom. 660796555
 6. Wykształcenie i zawód: wyższe - magister inżynier rolnictwa
 7. Miejsce pracy: Urząd Gminy Baranowo, 06-320 Baranowo, Rynek 7 (Wójt Gminy od 2002 roku)
 8. Staż pracy: ogółem 31 lat

Wykształcenie:

 1. Szkoła Podstawowa w Jastrząbce 1967 – 1975
 2. LO im Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu 1975 -1979
 3. Studium Policealne „Uprawa roślin i hodowla zwierząt”– Przasnysz 1979-1981 rok (technik rolnik)
 4. Studia wyższe - ART w Olsztynie (wydział rolniczy, specjalność ekonomika rolnictwa) - Olsztyn 1982 – 1988 rok (magister inżynier rolnictwa)
 5. Podyplomowe Studium Doradztwa Rolniczego - SGGW-AR w Warszawie (wydział ekonomiczno-rolniczy) - Warszawa 1989-1990 rok.
 6. Kurs Moderatorów Europejskich „Edukacja Europejska” - WSH w Pułtusku (wydział nauk politycznych) - 2001- 2002 rok.
 7. Kurs „Przygotowanie do wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej” Phare PL 9906.04 realizowany przez LOK, FDPA, FIG, DAC, DAAC. - 2001 - 2002 rok

Przebieg pracy zawodowej

 1. Od 01.10.1986 roku do 31.12.1990 roku zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Brzeźnie woj. ostrołęckie . (służba wojskowa wrzesień 1988- kwiecień 1989).
 2. Od 01.01.1991 roku do 31.12.1998 roku zatrudniony w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce.
 3. Od 01.01.1999 roku do17.07.2002 roku zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce. Dodatkowo w latach 1999-2002 Radny Powiatu Ostrołęckiego - członek Zarządu Powiatu.
 4. Od 17.07.2002 roku do 14.11.2002 roku zatrudniony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie w Warszawie (pierwszy kierownik biura powiatowego ARiMR w Ostrołęce).
 5. Od 14.11.2002 roku do nadal jest Wójtem Gminy Baranowo.

Działalność społeczna

W latach 1995 - 2002 byłem przewodniczącym Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Baranowie. W okresie od 1996 roku do nadal jest członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. A. Kopcia w Baranowie, a do końca 2002 roku wiceprezesem tego Towarzystwa. Od 2001 roku jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Baranowskiej.

W latach 1999 - 2002 zostałem wybrany radnym powiatu ostrołęckiego. Byłem też członkiem Zarządu Powiatu. W roku 2002 na tzw. podregionie Ostrołęka był koordynatorem programu pilotażowego pt. „ Rozwój rolnictwa ekologicznego na Mazowszu". Program był realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z SGGW w Warszawie.

Byłem inicjatorem wielu przedsięwzięć lokalnych jak powstanie szkoły powiatowej w Baranowie, budowy SUW w Baranowie i wodociągowania gminy, budowy hali sportowej i stadionu sportowego w Baranowie oraz przebudowy tzw. rynku w Baranowie

Odznaczenia ,odznaki

 1. Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa" nadana przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1998 roku.
 2. Srebrny Krzyż Zasługi - odznaczenie nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2001
 3. Odznaczenie za zasługi dla Kolarstwa Polskiego - 2003 rok.
 4. Odznaczenie za zasługi dla pożarnictwa - 2004 rok.

Zainteresowania

Muzyka, turystyka, ogrodnictwo.

Ulubiona sentencja

 1. Żyjemy wtedy kiedy cieszymy się ludzką życzliwością. (J.W. Goethe).
 2. W życiu liczą się osiągnięcia , a nie pochodzenie. (P. Negri).
 3. Potrzeba jest matką wynalazków (przysłowie)
 4. Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim (Monteskiusz).

Rodzina

Żona Grażyna, nauczycielka historii w ZSG ( gimnazjum ) w Baranowie. Syn Radosław - ukończył studia na UWM w Olsztynie na wydziałach: Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji. Córka Izabela ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studia Pedagogiczne II stopnia UWM oraz Kolegium Języków obcych w Ostrołęce. Syn Tomasz ukończył studia magisterskie - SGH Warszawa.