Platak - ulotka informacyjna dotycząca nowych standardów selektywnego zbierania odpadów w Gminie Baranowo od dnia 01.01.2018 r.