Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje? Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Baranowo mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.  Dla gminy Baranowo, zaplanowano punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o charakterze stacjonarnym z uwzględnieniem łatwego dostępu do przedmiotowego punktu dla wszystkich mieszkańców.

Od 1 stycznia 2014 r. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Juranda ze Spychowa w Baranowie (wydzielone miejsca do ustawienia pojemników na odpady, ogrodzony i utwardzony punkt od strony zachodniej na obecnej targowicy) obsługiwany  przez Urząd Gminy w Baranowie.
PSZOK   czynny jest w każdą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00  i obsługiwany przez  pracownika gospodarczego Urzędu Gminy przeszkolonego w zakresie odbioru i prowadzenia  rejestru przyjętych odpadów.
Odpady przyjmowane od mieszkańców gminy Baranowo, będą  na bieżąco wywożone poza teren PSZOK, do unieszkodliwienia lub recyklingu przez MPK w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 5 , który posiada stosowne pozwolenie na transport odpadów.
Do PSZOK-u można oddać n/w odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Pozwolą one na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wyeliminują dzikie wysypiska.

 Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK-u?
- zużyte opony
- odpady budowlano-rozbiórkowe (gruz budowlany)
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady wielkogabarytowe,
- złom metalowy
- zużyte baterie i akumulatory
- opakowania po farbach i rozpuszczalnikach

Właściciele nieruchomości nieodpłatnie , samodzielnie we własnym zakresie dostarczają w/w odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie przy ul. Juranda ze Spychowa (wydzielone miejsce na targowicy).