W sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Treść uchwały wraz z załącznikami