Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranowo - zmiany. Uchwała i mapki z naniesionymi zmianami.