Urząd Gminy w Baranowie
Rynek 7
06-320 Baranowo

tel (fax): 029 7613776
                029 7613793
nr konta bankowego do wpłat:
85 8917 0001 0030 1240 2000 0010
 Wójt
 •  Henryk Toryfter

 Pokój nr. 21

 Nr w.33

 wojtgminy[a]baranowo.pl

 Sekretarz Gminy
 •  Irena Kowalczyk

 Pokój nr. 19

 Nr. w. 34

 sekretarz[a]baranowo.pl

 Skarbnik  Gminy
 •  Joanna Kmiołek

 Pokój nr. 9

 Nr. w. 45

 skarbnik[a]baranowo.pl

  W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy

 ds. kadrowych i samorządowych
 •  Teresa Jędrzejczyk

 Pokój nr. 18

 Nr. w. 43

 t.jedrzejczyk[a]baranowo.pl

 ds. kancelaryjno – technicznych
 •  Hanna Białczak

 Pokój nr. 21

 Nr. w. 31

 hanna.bialczak[a]baranowo.pl

 ds. księgowości budżetowej
 •  Anna Toryfter

 Pokój nr. 10

 Nr. w. 44

 a.toryfter[a]baranowo.pl

 ds. księgowości i płac
 •  Marianna Domurad

 Pokój nr. 10

 Nr. w. 44

 m.domurad[a]baranowo.pl

 ds. rozliczeń podatku VAT
 •  Beata Koper

 Pokój nr. 10

 Nr. w. 44

 b.koper[a]baranowo.pl

 księgowa
 •  Agnieszka Bielacka

 Pokój nr. 10

 Nr. w. 44

 a.bielacka[a]baranowo.pl

 ds. finansowych - KASA
 •  Joanna Zmorzyńska

 Pokój nr. 13

 Nr. w. 41

 jzmorzynska[a]baranowo.pl

 ds. księgowości podatkowej
 •  Teresa Bieńkowska

 Pokój nr. 14

 Nr. w. 38

 t.bienkowska[a]baranowo.pl

 ds. wymiaru podatków
 •  Hanna Tabaka

 Pokój nr. 14

 Nr. w. 38

 hanna.tabaka[a]baranowo.pl

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 •  Ewa Strzeszewska

 Pokój nr. 1

 Nr. w. 57

 usc[a]baranowo.pl

 ds. społecznych i ewidencji ludności
 •  Lucyna Dawid

 Pokój nr. 1

 Nr. w. 57

 ewidencja[a]baranowo.pl

 ds. obronnych
 •  Agata Malon

 Pokój nr. 28

 Nr. w. 35

 agata.m[a]baranowo.pl

 ds. koordynacji funduszy europejskich
 i  drogownictwa
 •  Krzysztof Szczepanek

 Pokój nr. 28

 Nr. w. 35

 szczepanek.k[a]baranowo.pl

 ds. gospodarki gruntami
 •  Stanisław Szutkowski

 Pokój nr. 30

 Nr. w. 32

 s.szutkowski[a]baranowo.pl

ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego

 •    Justyna Tabaka

 Pokój nr. 30

 Nr. w. 32

 justyna.tabaka[a]baranowo.pl

 ds. zagospodarowania przestrzennego
 i promocji  gminy
 •  Ewelina Samsel

 Pokój nr. 30

 Nr. w. 32

 ewelina.samsel[a]baranowo.pl

 Informatyk
 •  Sławomir Lipka

 Pokój nr. 11

 Nr. w. 40

 slawek[a]baranowo.pl

 Radca Prawny
 •  Jan Suwiński

 radca[a]baranowo.pl

 woźna
 •  Marzena Rębacz
 •  Wiesława Gąska
 

Referat Gospodarki Komunalnej

 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
 •  Marcin Wołosz

 Pokój nr. 29

 Nr. w. 49

 marcin.w[a]baranowo.pl

 ds. inwestycji i gospodarki komunalnej
 •  Jerzy Orzoł 

 Pokój nr. 29

 Nr. w. 49

 j.orzol[a]baranowo.pl

 ds. inwestycji i gospodarki komunalnej

 •   Arkadiusz Kuciejczyk

 Pokój nr. 29

 Nr. w. 49

 arkadiusz.kuciejczyk[a]baranowo.pl

 ds. rolnictwa
 •  Stanisław Panuś

 Pokój nr. 27

 Nr. w. 55

 s.panus[a]baranowo.pl

 ds. gospodarki odpadami
 •  Barbara Dawid

 Pokój nr. 27

 Nr. w. 55

 b.dawid[a]baranowo.pl

 robotnik gospodarczy
 •  Mirosław Sędrowski
 
 konserwator oczyszczalni ścieków
 i kanalizacji
 •  Grzegorz Kaczor
 •  Tadeusz Szutkowski
 
 konserwator Stacji Uzdatniania Wody i linii  wodociągowej w Zawadach
 •  Czesław Faderewski
 
 konserwator Stacji Uzdatniania Wody i linii  wodociągowej w Baranowie
 • Dariusz Filipowicz
 • Mieczysław Symołon
 
 konserwator SUW i oczyszczalni  przydomowych
 •  Edmund Grad