Nr
pokoju
Numer wewnętrzny Nazwa komórki organizacyjnej,
stanowiska pracy

Urząd Gminy w Baranowie
Rynek 7
06-320 Baranowo

tel (fax): 029 7613776
             029 7613793

nr konta bankowego do wpłat: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

21 33 Wójt
21 31 Sekretariat
19 34 Sekretarz
30 32 Gospodarka Gruntami
Gospodarka przestrzenna i promocja gminy
11 40 Informatyk
18 43 Kadry
1 28 Drogownictwo, sprawy obronne
14 38 Podatki
13 41 Kasa
10 44 Księgowość
9 45 Skarbnik
1 57 USC, Ewidencja ludności
29 49 Referat Gospodarki Komunalnej
27 55 Rolnictwo, OSP, Gospodarka odpadami
   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
15 37 ZOSIP - Kierownik
14 42 ZOSIP - Księgowość
16 36 ZOSIP - Kadry
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3 53 GOPS - Kierownik
6 56
GOPS - Księgowość
4 54 GOPS - pracownik socjalny
 7 39 GOPS - świadczenia rodzinne

 Biblioteka - niski parter 52 Biblioteka
22 58 Pedagog
23 47 Logopeda