LP Imie i nazwisko Sołectwo
1. Bożena Grzyb
Adamczycha
2. Heronim Duch
Bakuła
3. Waldemar Grabowski
Baranowo
4. Dorota Koziatek
Błedowo
5. Halina Gryciuk Brodowe Łąki
6. Mieczysław Budny Budne
7. Roman Tabaka Cierpieta
8. Marek Malon
Czarnotrzew
9. Zbigniew Gasek
Czerwinskie
10. Anna Laskowska Dąbrowa
11. Grzegorz Głowacki
Dłutówka
12. Małgorzata Tabaka Gaczyska
13. Józef Prusaczyk Guzowatka
14. Paweł Siarnowski
Jastrząbka
15. Andrzej Duszak Kopaczyska
16. Marcin Gers
Kucieje
17. Wiesława Grzyb Lipowy Las
18. Krystyna Wróblewska Majdan
19. Krzysztof Zyznowski Majk
20. Lesław Berk
Oborczyska
21. Zygmunt Orzoł Orzoł
22. Zdzisław Dawid Orzołek
23. Grzegorz Wilga
Ramiona
24. Czesława Abramczyk Rupin
25. Paweł Kuzia
Rycica
26. Krzysztof Ścięgaj
Witowy Most
27. Kamil Wilga
Wola Błedowska
28. Wiesław Kołodziejczyk
Zawady
29. Kazimierz Kozłowski Ziomek