Rada Gminy Baranowo

1. Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Obrębski
2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Bogdan Bandorowicz
3. Andrzej Krawczyk
4. Adam Orzoł
5. Aneta Ścięgaj
6. Adam Zbrzeźniak
7. Czesława Abramczyk
8. Elżbieta Bakuła
9. Grzegorz Wilga
10. Jan Mirosław Deptuła
11. Lesław Berk
12. Józef Płoski
13. Kazimierz Kozłowski
14. Krzysztof Ścięgaj
15. Roman Kasiewski
    
Radni powiatu z terenu Gminy Baranowo

1. Andrzej Grzyb
2. Kazimierz Rzewnicki