Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w ciągu 6 miesięcy od wyborów do rad odbywają się wybory organów sołectw. W związku z powyższym od 21 lutego 2019 r. w naszej Gminie rozpoczynają się zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów oraz rad sołeckich. Kalendarz zebrań w poszczególnych miejscowościach publikowany będzie na tydzień wcześniej przed planowanym zebraniem.

Proponuje się następujący porządek obrad na zebraniach:
1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad.
2. Zapoznanie mieszkańców z zasadami wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów do organów samorządu wiejskiego.
5. Głosowanie i ustalenie wyników wyborów.
6. Omówienie zasad segregacji śmieci i podwyżka cen za śmieci na 2019 rok.
7. Plany inwestycyjne Samorządu na 2019 rok z uwzględnieniem danego sołectwa.
8. Omówienie problematyki terminowych wpłat za wodę, ścieki i śmieci i sprawa egzekwowania zaległości w tych opłatach.
9. Dyskusja nad nowymi sposobami współpracy i komunikowania się Gminy z mieszkańcami oraz ożywienie aktywności społecznej mieszkańców.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie zebrania

Najbliższe zebrania odbędą się :

1. Jastrząbka – 21 lutego 2019 r. - czwartek godz.19:00 - Szkoła Podstawowa,
2. Dabrowa – 21 lutego 2019 r. - czwartek godz.13:30 – świetlica wiejska,
3. Adamczycha – 22 lutego 2019 r. - piątek godz.14:00 – u sołtysa
4. Majdan – 25 lutego 2019 r. - poniedziałek godz.13:30 - u sołtysa
5. 25 lutego 2019 r. poniedziałek - Wola Błędowska godz.19:00 - Szkoła Podstawowa,
6. 27 lutego 2019 r. środa - Czarnotrzew godz.19:00 - Szkoła Podstawowa,
7. 1 marca 2019r. piątek- Kucieje, Kalisko godz.13:00 - świetlica wiejska w Kuciejach,
8. 4 marca 2019 r. poniedziałek- Witowy Most godz.13:00 - świetlica wiejska,
9. 4 marca 2019 r. poniedziałek- Rupin godz.19:00 - u sołtysa,
10. 6 marca 2019 r. środa – Gaczyska godz.13:00 - świetlica wiejska
11. 7 marca 2019 r. czwartek - Guzowatka godz.12:00 - u sołtysa,
12. 7 marca 2019 r. czwartek - Dłutówka godz.19:00 - świetlica wiejska
13. 12 marca 2019 r. wtorek - Cierpięta godz. 19.00 - Remizo - świetlica
14. 13 marca 2019 r . środa – Orzołek godz.13:00 u sołtysa
15. 13 marca 2019 r. środa - Czerwińskie godz.19:00 u sołtysa
16. 14 marca 2019 r. czwartek - Majk godz.13:00 świetlica wiejska
17. 14 marca 2019 r. czwartek - Orzoł godz.19:00 świetlica wiejska
18. 18 marca 2019 r . poniedziałek – Budne - Sowięta godz.19:00 świetlica wiejska
19. 20 marca 2019 r. środa - Ramiona godz.19:00 świetlica wiejska
20. 21 marca 2019 r. czwartek - Oborczyska godz.19:00 świetlica wiejska
21. 22 marca 2019 r. piątek - Rycica godz.19:00 świetlica wiejska
22. 25 marca 2019 r. poniedziałek – Lipowy Las godz.19:00 u sołtysa
23. 26 marca 2019 r. wtorek - Bakuła godz.19:00 świetlica wiejska
24. 27 marca 2019 r. środa - Ziomek godz.19:00 świetlica wiejska
25. 28 marca 2019 r. czwartek - Błędowo godz.13:30 świetlica wiejska
26. 28 marca 2019 r. – czwartek - Brodowe Łąki godz.19:00 Remizo- świetlica
27. 1 kwietnia 2019r. - poniedziałek- Kopaczyska godz.19:00 w budynku P.Płoskiego,
28. 3 kwietnia 2019r. - środa - Zawady godz.19:00 Szkoła Podstawowa
29. 5 kwietnia 2019r. - piątek - Baranowo godz.19:00 GOKSiR