Na początku lat pięćdziesiątych - możliwe że po powrocie ze Związku Radzieckiego marszałka Konstantego Rokossowskiego i objęciu stanowiska ministra obrony narodowej, do biura urzędu gminy w Baranowie przybyły osoby z Warszawy i chcieli dowiedzieć się czy na terenie gminy zamieszkuje lub zamieszkiwała rodzina Rokossowskich. O takiej rodzinie w gminie nikt nie słyszał. Następnie udali się do wsi Ziomek i tam wypytywano się o rodzinę Rokossowskich.

 

Nikt nie znał i nie pamiętał rodziny o takim nazwisku. Szybko rozeszła się wieść że chce się z „fabrykować" polskie pochodzenie dla rosyjskiego marszałka.
W dokumentach rodzinnych marszałka widocznie była wzmianka o wsi Ziomek. Gdyby w tym czasie szukano więcej informacji w aktach parafialnych parafii w Baranowie (archiwum w Pułtusku) znaleziono by pochodzenie rodu marszałka.
Osierocony w młodym wieku Konstanty mało wiedział o pochodzeniu swojego rodu.
Od paru lat - po przejściu na emeryturę - odtworzyłem kilka rodowodów osób z parafii Baranowo . Korzystam z otrzymanych od znajomego informacji z akt parafialnych w Baranowie.
W rodowodzie rodzin Szutkowskich zamieszkałych w Baranowie napotkałem na powiązania tej rodziny z rodziną Rokossowskich. Z rodowodu Szutkowskich wynika że rzeczywiście we wsi Ziomek gminy Baranowo mieszkała przez pewien okres czasu rodzina Rokossowskich z której bardzo prawdopodobne że wywodzi się Konstanty Rokossowski. Według przypuszczeń pradziad Konstantego był leśniczym - zmieniał miejsca zamieszkania. Również do Ziomku skierowany widocznie był jako leśniczy - do dozoru nad gruntami leśnymi.
Poniżej podaję dane z rodowodu rodziny Szutkowskich:
Zofia Szutkowska urodz. w 1788 roku w Myszyńcu / zmarła w 1853r we wsi Ziomek/ parafii Baranowo/. Mąż Franciszek Rokossowski urodz. w 1774 roku w miejscowości Osowiec - zmarł 11.4.1851 roku w parafii Baranowo. Zofia Szutkowska i Franciszek Rokossowski mieli dzieci;

1. Kazimiera Józefa Rokossowska ur. w 1818 roku w m. Sarnowo mąż - Jan Karol Kołakowski ur. w 1817 roku w m. Strzałkowo -   ślub w 1843 roku w Baranowie
2. Ludwika Marta Rokossowska ur. w 1818 roku - mąż Paweł Ignacy Kołakowski ur. w m. Szla parafii Długosiodło - ślub w 1938 roku.
3. Magdalena Michalina Rokossowska ur. w 1820 roku w m. Gojsk - mąż Faustyn Karol Smoliński ur. w 1822 roku w Płońsku - ślub w 1842 r. w Baranowie
4. Gabriela Rokossowska ur. w 1822 w m. Osowiec - mąż - Karol Wilhelm Eizemberg ur. w m. Pniewo - ślub w 1848 w Baranowie.
5. Wincenty Rokossowski ur. w 1827 roku w m. Osowiec
6. Wincenty Rokossowski ożenił się z Konstancją Cholewicką ur. w 1833 roku w m. Osowiec. Mieli dzieci:
    Ksawery Józef Rokossowski ur. 20.III.1853 roku w Ziomku
    Władysława Joanna Rokossowska ur. 31 XII.1854 roku w Ziomku

Z w/w danych wynika że w/w Ksawery Rokossowski był ojcem Konstantego. Z tego względu poszukiwano miejsca urodzenia ojca Konstantego gdy przybył z Rosji do Polski.
Uważam że powyższe dane mogą uzupełnić nieścisłe dane podawane w informacjach o pochodzeniu Konstantego Rokossowskiego. Wynika z nich że niewłaściwe było powiedzenie o marszałku Rokossowskim w minionych latach -„Rokossowski - polak - polak na razie teraz dowódcą wojsk na Kaukazie." Z żalem podobno wspominał o swoim pochodzeniu - że w Rosji uważają go za polaka w Polsce za Rosjanina.
Znalazłem w internecie dane że ojciec - Ksawery Rokossowski spoczywa na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie - zmarł w 1905 roku. Matka Antonina zmarła w 1911 roku.
Konstanty Rokossowski urodził się w Warszawie 21.12.1896 rok. Zmarł w Moskwie w 1968 roku. Miał młodszą siostrę Helenę.
Powyższa informacja za pośrednictwem osób które poważnie ją potraktowały trafiła do rodziny wnuków Konstantego Rokossowskiego w Moskwie.

Zainteresowany pochodzeniem swoich przodków przybył do Baranowa i do Ziomku wnuk Konstantego Rokossowskiego - Konstantin Wilewicz Rokossowski wraz z małżonką Ludmiłą. W czasie wizyty - w dniu 12 lipca br. - wskazano im gdzie spoczywają pradziadowie Franciszek i Zofia Rokossowscy - stary cmentarz w Baranowie, wieś Ziomek gdzie mieszkali.
Przy okazji obejrzeli cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich z pierwszej wojny światowej znajdujący się w rejonie wsi Majk.
K.W. Rokossowski nie umie mówić po polsku, natomiast bardzo dużo rozumie. Z wykształcenia jest lekarzem i pułkownikiem - obecnie już rezerwy.
Miłe krótkie spotkanie pozwoliło w pewnym stopniu udokumentować rzeczywiste pochodzenie rodu Konstantego Rokossowskiego - byłego marszałka Polski i Ministra Obrony Narodowej. Konstanty wziął na pamiątkę trochę ziemi ze wsi Ziomek.
W następnych dniach Konstanty Rokossowski zamierzał odwiedzić inne miejscowości związane historycznie z dziejami rodziny Rokossowskich.

Uzupełnienie informacji.

Po przesłaniu życzeń Noworocznych na 2011 rok - Państwu Rokossowskim otrzymałem od nich również życzenia i ciekawą informację. Przypuszczenia nasze że wysłannicy przybyli do Baranowa w latach pięćdziesiątych nic nie dowiedzieli się o rodzinie Rokossowskich okazały się - dopiero teraz po latach - mylne. Otrzymałem kopie aktów urodzenia ojca Konstantego Rokossowskiego i jego cioci - siostry ojca wystawione przez urząd gminy w Baranowie w 1953 roku. Podpisał je były sekretarz urzędu gminy Henryk Walerysiak. Informację dla Konstantego Rokossowskiego o miejscu urodzenia jego ojca wysłannicy otrzymali i mu dostarczyli - gdyż znajduje się w archiwum wnuczków.
Sekretarz Walerysiak pracował jeszcze na tym stanowisku przez 9 lat w Baranowie i nikomu tym się nie „pochwalił". Prawdopodobnie było to ścisłą tajemnicą. Również w tajemnicy utrzymał dokładne dane o swoim miejscu urodzenia i pochodzeniu - Konstanty Rokossowski. Ujawnienie tych danych mogło przyczynić się ujemnie w jego karierze i dalszym życiu osobistym.

Niestety - takie losy na pewno miało więcej ludzi.