W dniu 05.04.2018r., została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi 299.995,24 PLN kwota dofinansowania - 190.886,00 PLN. W ramach zadania zostaną wykonane:
Część I:
1). Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 807 i 808/1 obręb Oborczyska
2).Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 301/1 i 302 obręb Czerwińskie
Część II:
1). Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji na działce nr 565/3 w msc. Baranowo
2). Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji na działce nr 109/2 w msc. Wola Błędowska

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  272 363,07 PLN, kwota dofinansowania  - 173 304,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 0,705 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  99 394,50 PLN, kwota dofinansowania  - 63 244,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 0,215 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  413 098,00 PLN, kwota dofinansowania  - 262 854,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 1,15 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  735 372,39 PLN, kwota dofinansowania  - 467 916,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 1,97 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

Początek strony