W dniu 05.04.2018r., została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi 299.995,24 PLN kwota dofinansowania - 190.886,00 PLN. W ramach zadania zostaną wykonane:
Część I:
1). Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 807 i 808/1 obręb Oborczyska
2).Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 301/1 i 302 obręb Czerwińskie
Część II:
1). Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji na działce nr 565/3 w msc. Baranowo
2). Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji na działce nr 109/2 w msc. Wola Błędowska

Leader