W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  272 363,07 PLN, kwota dofinansowania  - 173 304,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 0,705 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.