W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  413 098,00 PLN, kwota dofinansowania  - 262 854,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 1,15 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.