W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  2 622 224,00 PLN, kwota dofinansowania  - 1 668 520,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 6,550 km, wraz ze zjazdami, urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.