Zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 0+650,00 do km 1+480
i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las”
zrealizowane w 2018 r. dofinansowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
- kwota dofinansowania: 810.000,00 zł