Brodowe Łąki 36,
06-320 Baranowo
powiat ostrołęcki
woj. mazowieckie

Parafia pw. św. Michała Arch. erygowana w 1864 r. przez Biskupa płockiego W. Popielą. „Totus Tuus Poloniae Populus" Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Brodowe Łąki została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.
Bullą Kościół parafialny drewniany pw. św. Michała Arch. zbudowany w 1884 r. przez wiernych w tajemnicy przed ówczesną władzą państwową; w czasie budowy kościoła nie było w parafii księdza. Kościół został pobłogosławiony w 1884 r. Ze zniszczeń podczas I wojny światowej odremontowany staraniem ks. S. Plucińskiego. W latach 1995-2000 staraniem ks. prob. Stanisława Drozda została wykonana renowacja wnętrza kościoła oraz elewacja zewnętrzna.
Plebania drewniana, prawdopodobnie wybudowana na przełomie XIX i XX w.

Do parafii należą miejscowości:
Brodowe Łąki, Bandysie Bogdać (4), Błędowo (3-4), Dąbrowa (5), Guzowatka (2-3),
Kopaczyska(2,5-4,5), Rawki (3,5), Ostrówek (4), Skuze (4), Wierzchowizna (2,5-3,5),
Wola Błędowska (2,5), Zawady (0,3-5).

Liczba wiernych: 1800

Odpusty: Przemienienia Pańskiego, św. Michała Archanioła.

Msze św.
w niedzielę: 9.00, 12.00;
w dni powszednie: 8.00 lub 16.00.

Cmentarz grzebalny: paraf, w Brodowych Łąkach (0,6 km) i Zawadach (0,8 km).

Proboszcz: Ks. mgr Jerzy CIAK

Emeryt: Ks. Stanisław DROZD

Proboszczowie w 75-leciu:

ks. Stefan Pluciński 1905-1933, ks. Antoni Głowacki 1933-1945, ks. Władysław Ciechorski 1945-1947, ks. Ksawery Archutowski 1947-1951, ks.Adam Dygant l951-1968,ks.Czesław Godlewski l968-1982, ks. Stanisław Drozd 1982-2000, ks. Tadeusz Zalewski 2000-2006, ks. Jerzy Ciak od 2006.

Z parafii pochodzą od 1925 r.: + O. Michał Stolarczyk CP (1940), ks. Wiesław Pac (1993), ks. Jan Pieńkosz(1998).

źródło: www.kuria.lomza.pl