ul. Ks. Jana Trzaskomy 6
06-320 BARANOWO
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Parafia została erygowana 23.09.1778 r. przez Biskupa M. J. Poniatowskiego. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus" Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Baranowo została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. Pierwszy drewniany kościół konsekrował 13.05.1781 r. Biskup pomocniczy Narzymski z Płocka. Drugą świątynię drewnianą zbudowano w latach sześćdziesiątych XIX w. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Narodzenia NMP wybudowano w latach 1910-1922 staraniem proboszczów: ks. L. Sokolika, ks. K. Kuklińskiego i ks. J. Zaremby. Konsekrowany 23.08.1926 r. przez Abpa A.J. Nowowiejskiego. Staraniem ks. prob. A. Bardłowskiego wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, a także radiofonię.
Na terenie parafii znajdują się wybudowane staraniem ks. prob. Kazimierza Bórawskiego dwie kaplice: w miejscowości Dłutówka pw. Miłosiernego Jezusa zbudowana w latach 1984-1986, konsekrowana 14.05.1989 r. przez Biskupa pomocniczego Andrzeja Suskiego oraz w miejscowości Ziomek pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wybudowana w latach 1981-1984, konsekrowana 10.08.1986 r. przez Biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego.
Plebania murowana wybudowana w 1923 r. staraniem ks. prob. Józefa Zaremby. Odnowiona staraniem obecnego proboszcza Ks. Kanonika Waldemara Heromińskiego.

Do parafii należą miejscowości:
Baranowo, Adamczycha (13), Bakuła (4), Budne (3), Cierpięta (7), Czarnotrzew (4),
Czerwińskie Nowe (3), Czerwińskie Stare (3-4), Dłutówka (11), Gaczyska (7), Glinki (5), Jastrząbka (10-11), Kalisko (6), Kucieje (7), Lipowy Las (3), Majdan (4), Majk (8), Orzoł (2), Orzołek (3), Oborczyska (4), Ramiona (8), Rupin (8), Rycica (4-5), Witowy Most (12-13), Ziomek (7).

Liczba wiernych: 5 150

Odpusty: św. Bartłomieja, Narodzenia NMP, św. Ap. Piotra i Pawła.

Msze św.
w niedzielę: 7.00, 9.00, 12.00, 16.00,
Dłutówka 10.30, Ziomek 10.30;
w dni powszednie: 7.00, 17.00 (od maja do września) 18.00.

Cmentarz grzebalny: paraf, o pow. 4,23 ha w odległ. 0,5 km.

Proboszcz:  Ks. mgr lic. Szymon Pieńkowski
Wikariusze:

Ks. mgr lic. Michał Turbaczewski

Ks. mgr Mariusz MilewskiI

Proboszczowie w 75 - leciu:
ks. Józef Zaremba 1922-1930, ks. Franciszek Flaczyński 1930-1935, ks. Jan Trzaskoma 1936-1943, ks. Roman Bogucki 1944-1946, ks. Mieczysław Skwarski 1946-1957, ks. Paweł Orłowski 1957-1977, ks. Kazimierz Bórawski 1977-1999; ks. Antoni Bardłowski 1999-2004, ks. Waldemar Heromiński 2004 - 2019.
Z parafii pochodzą od 1925 r.:
+ ks. Czesław Orzoł (1961), + ks. Jan Domurad (1962), ks. Stanisław Tabaka (1965), ks. Kazimierz Komor MIC (1967), ks. Mirosław Tabaka (1981), ks. Wiesław Białczak (1994), ks. Michał Bieńkowski (1994), ks. Robert Bączek (2002), ks. Janusz Kuskowski SDB (2004).

Kościoły filialne
DŁUTÓWKA, pw. Miłosiernego Jezusa
ZIOMEK, pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

źródło: www.kuria.lomza.pl