Brodowe Łąki 36,
06-320 Baranowo
powiat ostrołęcki
woj. mazowieckie

Parafia pw. św. Michała Arch. erygowana w 1864 r. przez Biskupa płockiego W. Popielą. „Totus Tuus Poloniae Populus" Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Brodowe Łąki została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.
Bullą Kościół parafialny drewniany pw. św. Michała Arch. zbudowany w 1884 r. przez wiernych w tajemnicy przed ówczesną władzą państwową; w czasie budowy kościoła nie było w parafii księdza. Kościół został pobłogosławiony w 1884 r. Ze zniszczeń podczas I wojny światowej odremontowany staraniem ks. S. Plucińskiego. W latach 1995-2000 staraniem ks. prob. Stanisława Drozda została wykonana renowacja wnętrza kościoła oraz elewacja zewnętrzna.
Plebania drewniana, prawdopodobnie wybudowana na przełomie XIX i XX w.

ul. Ks. Jana Trzaskomy 6
06-320 BARANOWO
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Parafia została erygowana 23.09.1778 r. przez Biskupa M. J. Poniatowskiego. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus" Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Baranowo została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. Pierwszy drewniany kościół konsekrował 13.05.1781 r. Biskup pomocniczy Narzymski z Płocka. Drugą świątynię drewnianą zbudowano w latach sześćdziesiątych XIX w. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Narodzenia NMP wybudowano w latach 1910-1922 staraniem proboszczów: ks. L. Sokolika, ks. K. Kuklińskiego i ks. J. Zaremby. Konsekrowany 23.08.1926 r. przez Abpa A.J. Nowowiejskiego. Staraniem ks. prob. A. Bardłowskiego wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, a także radiofonię.
Na terenie parafii znajdują się wybudowane staraniem ks. prob. Kazimierza Bórawskiego dwie kaplice: w miejscowości Dłutówka pw. Miłosiernego Jezusa zbudowana w latach 1984-1986, konsekrowana 14.05.1989 r. przez Biskupa pomocniczego Andrzeja Suskiego oraz w miejscowości Ziomek pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wybudowana w latach 1981-1984, konsekrowana 10.08.1986 r. przez Biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego.
Plebania murowana wybudowana w 1923 r. staraniem ks. prob. Józefa Zaremby. Odnowiona staraniem obecnego proboszcza Ks. Kanonika Waldemara Heromińskiego.

Początek strony