Jeżeli ktoś z Państwa zaobserwował u siebie objawy, takie jak: - gorączkę, - kaszel, - duszności, - problemy z oddychaniem, - bóle mięśni i zmęczenie należy bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie:
- z Powiatową Stacją Sanitarną-Epidemiologiczną w Ostrołęce ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka- nr tel. 604 754 201 lub (29) 760 14 73
- Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, ul. Jana Pawła II 120a Ostrołęka -Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce- nr.tel.(29) 765-12-37 lub (29) 765-12-54,
- z dyżurnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – nr.tel 502 171 171

Informujemy, że od 1 marca nastąpi naliczanie opłat za odpady od osoby. W związku z powyższym wstrzymuje się składanie deklaracji. Od 15 lutego będą przyjmowane nowe. W styczniu i lutym obowiązują dotychczasowe opłaty.

W związku ze zmianą operatora odbierającego odpady komunalne w 2020 roku, gmina została podzielano na cztery rejony. Dla każdego rejonu jest sporządzony oddzielny harmonogram odbioru odpadów. Pobierając harmonogram, wybieracie Państwo rejon odpowiedni dla Państwa miejscowości.

Początek strony