W związku ze zmianą operatora odbierającego odpady komunalne w 2020 roku, gmina została podzielano na cztery rejony. Dla każdego rejonu jest sporządzony oddzielny harmonogram odbioru odpadów. Pobierając harmonogram, wybieracie Państwo rejon odpowiedni dla Państwa miejscowości.

Pobranie właściwego harmonogramu jest bardzo ważne, ponieważ odbiory odpadów w poszczególnych rejonach mogą odbywać się w innych terminach. Prosimy również o szczegółowe zapoznanie się i stosowanie metod segregacji, które są załącznikiem do harmonogramu.

Rejon 1: Baranowo, Budne Sowięta, Olkowa Kępa, Zimna Woda - plik pdf

Rejon 2: Witowy Most, Dłutówka, Dłutówka, Adamczycha, Grabownica, Jastrząbka, Gaczyska, Rupin, Majdan, Orzoł, Cierpięta, Ramiona, Rycica - plik pdf

Rejon 3: Czarnotrzew, Czerwińskie, Oborczyska, Kalisko, Guzowatka, Brodowe Łąki, Zawady, Kopaczyska - plik pdf

Rejon 4: Zamoście, Lipowy Las, Orzołek, Bakuła, Glinki, Ziomek, Majk, Gutocha, Kucieje, Błędowo, Ostrówek, Wola Błędowska, Dąbrowa - plik pdf