Zasady funkcjonowania targowiska gminnego w Baranowie przy ul. Juranda ze Spychowa obowiązujące od 07.05.2020r.

1) Targowisko będzie czynne w każdy poniedziałek następujący po 5 i 20 dniu miesiąca (zgodnie z dotychczasową zasadą) w godz. 5.00 – 12.00.
2) Handel będzie odbywać się w miejscach wyznaczonych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, każdy handlujący musi najpóźniej 3 dni wcześniej w godzinach pracy Urzędu Gminy zgłosić chęć zajęcia miejsca handlowego pod numerem telefonu 29 761 37 76 wew. 55.
3) Maksymalna liczba kupujących na targowisku zależy od ilości stanowisk handlujących.
4) Wjazd handlujących odbywać się będzie tylko jedną bramą zlokalizowaną od ulicy Juranda ze Spychowa.
5) Osoby kupujące będą mogły wchodzić tylko bramą od ulicy Juranda ze Spychowa oraz sąsiednią bramką.
6) Osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek stosowania środków ochrony tak jak w miejscach publicznych.
7) Sprzedawcy mają obowiązek zapewnić środki higieny, płyny dezynfekujące dla swoich stanowisk.
8) Sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klientami na jego stanowisku wynosiła nie mniej niż dwa metry.
9) Sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać rygoru sanitarnego właściwego dla charakteru produktów, które sprzedaje.
10) Sprzedawca w miarę możliwości powinien zapewnić terminale płatnicze, a w przypadku braku takiej możliwości jest zobowiązany dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
11) Płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu na targowisko i przy sanitariatach zapewni Urząd Gminy.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter