Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w związku z zagrożeniem suszą zabrania się podlewania trawników i zaleca się oszczędzanie wody. W celu zapewnienia dostaw wody do celów bytowych, możliwe będą spadki ciśnienia dostarczanej wody. Prosimy o racjonalne korzystanie z wody przez wszystkich użytkowników, żeby przetrwać ten trudny czas.