Urząd Gminy w Baranowie podaje nr konta do dokonywania opłat: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010. Jeżeli w jednym przelewie dokonywanych jest kilka opłat, należy je wyszczególnić, np. woda - kwota; ścieki - kwota; podatek - kwota, itp.