Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Baranowie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo pod adresem: www.bip.baranowo.pl