W związku z tym, że do składu obwodowych komisji do spraw referendum Gminy Baranowo zgłoszono więcej kandydatów na członków komisji niż ustawowa  liczba osób, które mogą być powołane , informuję  że  skład niżej wymienionych komisji  zostanie ustalony w trybie losowania.

Losowanie dotyczy:
1/ Obwodowej Komisji wyborczej Nr  1 w Baranowie
2/ Obwodowej Komisji wyborczej Nr  2 w Jastrząbce
3/ Obwodowej Komisji wyborczej Nr  3 w Cierpiętach
4/ Obwodowej Komisji wyborczej Nr  4 w Brodowych Łąkach
5 Obwodowej Komisji wyborczej Nr  5 w Bakule - Ziomku
6/ Obwodowej Komisji wyborczej Nr  6 w Baranowie
Losowanie  składu  odrębnie dla każdej komisji odbędzie się w  Urzędzie Gminy w Baranowie – sala konferencyjna na  piętrze  - (pok. Nr 20)  w dniu 13 sierpnia 2015 r.  (czwartek) o godz. 1000.
Podstawa prawna: art. 13  ust.4   ustawy z dnia  14 marca  2003 r. – o referendum ogólnokrajowym  (Dz. U. z 2015 r. poz.318)  w związku z § 6 rozporządzenia MSWiA  z dn. 30 kwietnia 2003  (Dz, U. Nr 74,poz.671 z późn.zm)

                                                                     Wójt Gminy     
                                                                   /-/ Henryk Toryfter